Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γεωργία Κυριακούλη
Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Ντελόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Μανδρώνης
Μέλος: Κωνσταντίνος Λάγκας
Μέλος: Αναστάσιος Μανωλόπουλος.